Báo chí Sóc Trăng vững bước trên chặng đường mới (Lượt xem: 361674)

Trang chủ >> GIỚI THIỆU >> Thông tin trong ngành

Cập nhật: 21/06/2021

96 năm qua, Báo chí Cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo đã luôn đồng hành cùng những chặng đường đấu tranh kiên cường của Đảng ta, Nhân dân ta, vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội. Những người làm báo là đội quân chủ lực trong việc định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Sự nghiệp đổi mới của đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Những người làm báo tỉnh Sóc Trăng thực hiện theo tư tưởng của Bác Hồ “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”.

Báo chí Sóc Trăng vững bước trên chặng đường mới
Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng tác nghiệp. 

     Phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hoá, các cơ quan báo chí tỉnh Sóc Trăng luôn tập trung bám sát tình hình thực tiễn diễn ra trên tất cả các lĩnh vực đời sống. Truyên truyền, định hướng dư luận xã hội trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Biểu dương, cổ vũ những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, chủ động các tuyến tin, bài liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện ngày càng hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội… Hệ thống báo chí tỉnh Sóc Trăng từng bước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các hạ tầng công nghệ, với các loại hình báo chí : Báo in, Trang Thông tin điện tử, Báo nói, Báo hình và Tạp chí Văn học nghệ thuật… 

    Ông Nguyễn Minh Trường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Xuyên cho biết: “Tôi đánh giá cao các phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí đã đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, kịp thời và hiệu quả. Những bài phản ánh mang tinh thần cầu thị, góp phần giúp Huyện ủy, UBND huyện Mỹ Xuyên chỉ đạo các ngành, các địa phương chấn chỉnh, xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc của Nhân dân, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính quyền Nhân dân các cấp”.

 

Ông Nguyễn Minh Trường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

      Trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, ngoài việc tuyên truyền đầy đủ chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh Sóc Trăng, các cơ quan báo chí trong tỉnh còn tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, kết quả thắng lợi của Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Kết quả thắng lợi của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; giải pháp thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tích cực phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống dân sinh.

       Báo Sóc Trăng, 6 tháng đầu năm 2021 đã xuất bản 78 kỳ Báo chữ Việt, 26 kỳ Báo chữ Khmer và Báo Điện tử có số lượng truy cập bình quân trên 3,3 triệu lượt truy cập/tháng.

       Đài phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng với nhiều phương thức trên dẫn trên nhiều hạ tầng như: kênh truyền hình STV1, STV2, kênh Phát thanh FM tần số 100.4 Mhz, Trang Thông tin điện tử (thst.vn), các Trang Facbook và YouTube. Thời gian qua đã tập trung tuyên truyền kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; sự chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trên các tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị, đời sống xã hội; đồng thời cũng phát so1nng và đăng tải nhiều chương trình vui chơi giải trí phục vụ nhân dân bằng cả 3 ngôn ngữ: Việt, Khmer, Hoa. Trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng đã mở mới thêm một số chương trình, chuyên mục, tiểu mục như: Tiến tới Đại hội Đảng, Đại biểu Nhân dân, Bản tin COVID;  tổ chức thực hiện và phát sóng 4.743 lượt tin, bài trên các kênh STV1, STV2, FM 100.4 MHz; upload 6.123 video clip trên Youtube, 2.311 clip trên Facebook, 2.398 clip trên Trang Thông tin điện tử thst.vn. 

      Tạp chí Văn nghệ thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng duy trì xuất bản 4 kỳ/năm, được phát hành rộng rãi đến các hội văn học nghệ thuật trong cả nước và các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh Sóc Trăng.

      Với bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn vững vàng, Người làm báo tỉnh Sóc Trăng thật sự là những “chiến sĩ cách mạng”, lthời gian qua đã thông tin, phản ánh kịp thời, chân thật đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Sóc Trăng, của đất nước đến với mọi người; Người làm báo tỉnh Sóc Trăng là đội quân chủ lực trong việc định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ chức năng thông tin, giáo dục, tổ chức và phản biện xã hội vì lợi ích của Nhân dân và đất nước.

      Nhà báo Lâm Thúy Liễu, phóng viên Đài PT&TH tỉnh Sóc Trăng chia sẻ: "Ban Giám đốc Đài Phát thanh & Truyền hình Sóc Trăng luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng phóng viên, biên tập viên của Đài tham gia các lớp tập huấn, các khóa học bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn; được cung cấp các thiết bị máy móc hiện đại để phục vụ công tác làm báo. Qua đó, phóng viên, biên tập viên chúng tôi có thêm động lực để cố gắng nâng cao chất lượng tin, bài để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khán, thính giả hiện nay”.

Nhà báo Lâm Thúy Liễu, Đài PT&TH tỉnh Sóc Trăng.

     Thời gian qua, Hội Nhà báo tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động báo chí và hoạt động của Hội. Nhà báo Tạ Đình Nghĩa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cho biết "Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, khiến công tác báo chí gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai các hoạt động. Do đó, báo chí Sóc Trăng chuyển hưởng tập trung vào các vấn đề định hướng nghề nghiệp, bồi dưỡng đạo đức thông qua các buổi sinh hoạt ít người tại các chi hội cơ sở; triển khai các hoạt động thi đua, nâng cao tay nghề, nghiệp vụ thông qua các Giải Báo chí”.

Phóng viên, biên tập viên đạt giải báo chí tỉnh Sóc Trăng năm 2020. 

     Những thành tựu mà báo chí tỉnh Sóc Trăng đạt được trong thời gian qua đó là nhờ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sóc Trăng trong định hướng công tác tuyên truyền và đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị. Sự quan tâm phối hợp từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, các sở, ban, ngành, lãnh đạo cấp Đảng ủy, Chính quyền các địa phương trong thực hiện các nội dung tuyên truyền. Nhân Kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng đã gửi lời chúc mừng đến Người làm báo tỉnh Sóc Trăng, đồng thời Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh “cần phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong sự nghiệp cách mạng; thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, giữ vững định hướng lãnh đạo của Đảng. Trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tỉnh Sóc Trăng cần quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 09-KH/TU, ngày 22/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng về tổ chức, nghiên cứu, học tập, quán triệt về tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp Nhân dân; Nội dung tuyên truyền phải đúng trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên, liên tục, đóng góp tích cực vào định hướng dư luận, củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; Phát hiện, phản ánh kịp thời các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đời sống, xã hội để động viên, cổ vũ các nhân tố mới có năng lực, cách làm sáng tạo và tâm huyết; đồng thời phải làm tốt việc phản ánh những bất cập, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiên Nghị quyết, lắng nghe, nắm bắt kịp thời mong muốn của người dân để truyền tải các nội dung, đề xuất những kiến nghị mang tính gợi mở để giúp các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan liên quan đưa ra các giải pháp điều chỉnh, uốn nắn, rút kinh nghiệm kịp thời”. 

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng. 

     Kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Người làm báo tỉnh Sóc Trăng tự hào về ngày truyền thống của ngành mình, luôn quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm báo chí là vũ khí sắc bén là công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng. Mỗi người làm báo trong tỉnh là một chiến sĩ cách mạng tiến công, đấu tranh loại bỏ cái xấu, bảo vệ cái tốt, vì sự nghiệp chung của đất nước, của Nhân dân và sự phát triển của tỉnh Sóc Trăng. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra hiện nay, những Người làm báo tỉnh Sóc Trăng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp để ngày càng vững vàng về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành sứ mệnh cao cả là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng; Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng ngày càng xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, ngôi nhà chung của những người làm báo trong tỉnh Sóc Trăng./. 

Tiến Sĩ - Văn Dô

 

Tag:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP - ĐÀI PT & TH SÓC TRĂNG.

Giám đốc: Nguyễn Văn Bốn.

Giấy phép số: 287/GP-TTĐT cấp ngày 22/12/2016.

Địa chỉ: 132 Trần Văn Bảy, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3822598 - Fax: 0299 3825876.

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn THST.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi: Phòng Kỹ thuật Đài PT & TH Sóc Trăng.
Soc trang - truyen hinh soc trang - dai th soc trang - dai truyen hinh soc trang - th soc trang - Soc trang TV - thoi su soc trang - THST - truyen hinh - soc trang online