Triển khai các Chương trình mục tiêu Quốc gia - Phát huy dân chủ ở xã, phường, thị trấn (Lượt xem: 1081)

Trang chủ >> TIN TỨC >> Đoàn thể >> Quy chế Dân chủ cơ sở

Cập nhật: 06/10/2023

Thời gian qua, các Cấp ủy, Chính quyền, Dân vận, MTTQ, các Đoàn thể ở TX. Ngã Năm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các chương trình, dự án liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai dân chủ, chặt chẽ, hiệu quả.

Triển khai các Chương trình mục tiêu Quốc gia - Phát huy dân chủ ở xã, phường, thị trấn
Nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Hàng năm, để thực hiện dân chủ ở địa phương, Cấp ủy Đảng, Chính quyền, Dân vận, MTTQ, các Đoàn thể TX. Ngã Năm đã cụ thể hóa thành kế hoạch. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo là Ban Dân vận tham mưu cho Thị ủy củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở các cấp đảm bảo về số lượng, hoạt động có hiệu quả, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở các văn bản của Trung ương, của tỉnh, các cấp ủy Đảng, các cơ quan Nhà nước, Dân vận, MTTQ, các Đoàn thể các cấp của TX. Ngã Năm đã tập trung triển khai, phổ biến đầy đủ, kịp thời các văn bản của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, Dân vận, MTTQ, các Đoàn thể các cấp đã triển khai, thực hiện tốt các nội dung công khai để Nhân dân biết, những nội dung Nhân dân bàn và quyết định trực tiếp; những nội dung bàn, biểu quyết để cơ quan có thẩm quyền quyết định; những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định; những nội dung dân giám sát, kiểm tra. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và người dân trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

Tại xã Vĩnh Quới, bà Ngô Thuý Diễm (ảnh trên) - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cho biết, Hội thực hiện đúng quy trình, phối hợp với các ban, ngành họp dân lấy ý kiến người dân  rồi mới triển khai thực hiện các chương trình như: Hỗ trợ vốn vay, Dự án biến đổi khí hậu, nguồn vốn ở trên đầu tư… qua đó, nhiều mô hình kinh tế được chị em phụ nữ thực hiện đạt kết quả khá khả quan.

Với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” và xác định người dân vừa là chủ thể vừa là người thụ hưởng đã khẳng định vai trò làm chủ, chủ thể nhân dân. Do đó, trong triển khai thực hiện mọi Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhất là triển khai các chương trình, dự án liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số đều được thực hiện một cách công khai, minh bạch, dân chủ, được Nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Người dân tham gia xây dựng Nông thôn mới.

Tại xã Vĩnh Quới, ông Phạm Khắc Tiệp - Bí thư Đảng ủy, cho hay, nhờ triển khai thực hiện tốt các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án công khai, minh bạch, dân chủ nên được người dân đồng tình ủng hộ rất cao, không có trường hợp đơn thư khiếu nại. Sau khi triển khai dự án là phân công cán bộ, đoàn thể, Ban Nhân dân ấp theo dõi, quản lý, giúp đỡ hộ sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả.

Hiện nay, TX. Ngã Năm đã và đang triển khai thực hiện một số chương trình, dự án đối với đồng bào dân tộc thiểu số như: chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; chương trình hỗ trợ đất ở, nhà ở, phát triển sản xuất, chuyển đổi ngành nghề; chính sách hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất; dự án hỗ trợ sản xuất…

Trong quá trình triển khai, các chương trình dự án trên đều được công khai, minh bạch, dân chủ thông qua tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến Nhân dân để phổ biến mục đích, ý nghĩa, nội dung của chương trình, dự án; điều tra tình hình đời sống Nhân dân; tiến hành bình xét đối tượng thụ hưởng; đồng thời, các thông tin và danh sách người thụ hưởng được niêm yết tại các nơi công cộng như: trụ sở làm việc, nhà văn hóa của xã, phường, nhà sinh hoạt động đồng của các ấp, khóm. Người dân còn được nắm rõ thông tin về chính sách hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, giá đất, lệ phí hay các khoản đóng góp khác. Nhờ vậy, đã hỗ trợ đúng đối tượng, góp phần giúp những hộ dân khó khăn có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

 

Thuộc đối tượng hộ nghèo khó khăn về nhà ở của địa phương, hộ bà Lô Thị Tốt (ảnh trên) ở xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm được hỗ trợ xây dựng căn nhà mới thay cho căn nhà trước đây mưa dột, nước ngập, bà Tốt vui mừng nói: “Được Nhà nước cho căn nhà thật ấm áp, mẹ con tôi thấy rất hạnh phúc”. Cũng ở xã Vĩnh Quới, trước đây, gia đình ông Trần Bản cũng thuộc đối tượng hộ nghèo khó khăn của địa phương. Nhờ được chính quyền địa phương xét hỗ trợ Bò sinh sản mà đến nay cuộc sống gia đình ông đã ổn định hơn, ông Bản chia sẻ: “Nhờ hỗ trợ Bò sinh sản ban đầu, đến nay Bò sinh sản được 4 con Bê. Tôi bán 4 con để có tiền cất nhà, sắm sửa trong gia đình, tiền còn lại làm vốn trồng trọt”.  

Công tác đối thoại, tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân, doanh nghiệp được quan tâm. Công tác cải cách các thủ tục hành chính, giải quyết công việc hàng ngày cho Nhân dân được công khai, dân chủ, minh bạch. Tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều tiến bộ... Từ đó đã tạo được niềm tin của Nhân dân trong tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

Để tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới, ông Lê Văn Dũng (ảnh trên, đứng) - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TX. Ngã Năm, cho biết: Các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các Đoàn thể tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung thực hiện dân chủ ở cơ sở và trong cơ quan, đặc biệt là triển khai tốt Chỉ thị 30 và Kết luận 112 của Bộ Chính trị, đặc biệt là Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở vừa mới ban hành có hiệu lực từ ngày 1/7/2023 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm rõ để thực hiện tốt Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Phát huy tốt tinh thần dân chủ đại diện kết hợp dân chủ trực tiếpthông qua các hoạt động của đại biểu HĐND, Ban Thanh tra Nhân dân… để thực hiện tốt quy chế dân chủ. Tiếp tục vận động nhân dân tham gia giám sát và phản biện tốt việc thực hiện dân chủ ở cơ sở đói với các công trình, dự án liên quan đến các mặt của đời sống xã hội, nhất là đối với các chương trình an sinh xã hội, các chương trình liên quan đến người nghèo để làm làm đảm bảo các chương trình, dự án được triển khai công khai minh bạch, đúng chủ trương, chính sách và đúng đối tượng mang lại hiệu quả cho Nhân dân cao hơn.

  

Nhờ thực hiện Quy chế dân chủ, TX. Ngã Năm đã phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia, góp ý kiến xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở xã, phường vững mạnh. Đổi mới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, quản lý, điều hành của Chính quyền ở cơ sở theo hướng “Gần dân, sát dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin, có trách nhiệm và tôn trọng Nhân dân”, góp phần khắc phục những bất cập, hạn chế ở cơ sở./.

Hải An, Trọng Phước


QUẢNG CÁO
    Book365
     

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP - ĐÀI PT & TH SÓC TRĂNG.

Giám đốc: Nguyễn Văn Bốn.

Giấy phép số: 287/GP-TTĐT cấp ngày 22/12/2016.

Địa chỉ: 132 Trần Văn Bảy, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3822598 - Fax: 0299 3825876.

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn THST.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi: Phòng Kỹ thuật Đài PT & TH Sóc Trăng.
Soc trang - truyen hinh soc trang - dai th soc trang - dai truyen hinh soc trang - th soc trang - Soc trang TV - thoi su soc trang - THST - truyen hinh - soc trang online