Sóc Trăng nỗ lực CCHC, mở rộng nâng cao lợi thế thu hút đầu tư (Lượt xem: 2427)

Trang chủ >> TIN TỨC >> Pháp luật - Cải cách hành chính >> Cải cách hành chính

Cập nhật: 07/09/2017

Cải cách hành chính là một trong những chương trình trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng. Trong những năm qua, nhằm cải thiện môi trường đầu tư, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính.

Sóc Trăng nỗ lực CCHC, mở rộng nâng cao lợi thế thu hút đầu tư
Bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Sóc Trăng.

       UBND tỉnh Sóc Trăng luôn xác định việc triển khai tốt các giải pháp đẩy mạnh CCHC, nhất là cải cách thủ tục hành chính để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước hằng năm; Nghị quyết 35/NQ-CP, Nghị quyết 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết 19-2017/NQ-CP, góp phần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp ổn định sản xuất và phát triển, tăng năng suất lao động, giảm thời gian và chi phí quản lý, điều hành, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính. Từ năm 2014 đến nay, UBND tỉnh đã ban hành 03 Chương trình hành động và 04 Kế hoạch, trong đó xác định nhóm giải pháp đầu tiên và quan trọng nhất để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh hằng năm và định hướng đến năm 2020 là đẩy mạnh CCHC, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối chuyên trách công tác hỗ trợ, tư vấn, cung cấp thông tin, hướng dẫn doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư.  

Đại diện doanh nghiệp phát biểu đối thoại cùng lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng

UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức họp mặt, đối thoại doanh nghiệp 2 lần/năm và các cuộc họp đột xuất để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến doanh nghiệp; Tổ chức lễ tôn vinh doanh nghiệp nhằm động viên tinh thần sản xuất và khen thưởng các doanh nghiệp có nhiều đóng góp quan trọng cho kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Bà Mã Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng, cho biết: “Đối với Hiệp hội được dự án doanh nghiệp nhỏ và vừa hỗ trợ để thực hiện chương trình Cà phê kết nối, kết hợp cùng các ngành hữu quan đến từng địa phương nắm tình hình sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp để đưa ra nhiều đề xuất và kiến nghị phù hợp và đã được tỉnh, Chính phủ có những chủ trương lớn để tháo gỡ, từ đó doanh nghiệp phấn khởi và yên tâm sản xuất” .      

UBND tỉnh chủ trì, chứng kiến 36 thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương ký cam kết với người dân, doanh nghiệp trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh đến năm 2020. Qua đó, góp phần củng cố lòng tin của doanh nhân, nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Tính đến quý II/2017, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn là 2.479 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 20.641 tỉ đồng.

Thái độ hài lòng của doanh nghiệp khi đến làm hồ sơ hành chính

Công tác kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch CCHC luôn được quan tâm tăng cường. UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra, thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC, kịp thời khắc phục những hạn chế để thực hiện hiệu quả công tác này. Từ năm 2014, hằng năm, UBND tỉnh đều thành lập đoàn kiểm tra chuyên đề CCHC; mỗi năm đều tiến hành kiểm tra CCHC đảm bảo trên 30% các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị hành chính cấp huyện. Đến nay, đoàn kiểm tra CCHC tỉnh đã tổ chức 53 cuộc kiểm tra toàn diện công tác này tại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (22 cuộc), UBND cấp huyện (19 cuộc) và UBND cấp xã (12 cuộc). Sau khi kết thúc đợt kiểm tra, UBND tỉnh đều ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị tăng cường triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo quy định, đảm bảo chất lượng và tiến độ, quan tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế theo kiến nghị của đoàn kiểm tra. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị đã kịp thời xử lý, khắc phục hạn chế theo chỉ đạo, tỉ lệ khắc phục đạt trên 80% theo yêu cầu của tỉnh. Riêng năm 2016, ngoài kiểm tra tình hình thực hiện công tác CCHC, UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, đánh giá năng lực làm việc, kỹ năng giao tiếp và mức độ am hiểu, kiến thức đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp tỉnh, huyện và 5 chức danh của công chức cấp xã (trừ Công an, Quân sự) lồng ghép với kế hoạch kiểm tra CCHC. Công tác kiểm tra công vụ được đẩy mạnh để tăng cường và siết chặt kỷ luật kỷ cương tại các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh.

Ông Trần Văn Chuyện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, phát biểu nhấn mạnh

Các Sở, ban ngành và UBND cấp huyện cũng tăng cường tự kiểm tra thực hiện CCHC tại cơ quan, đơn vị, đảm bảo tỉ lệ trên 30% các phòng ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc được kiểm tra theo quy định. Thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quan trọng đẩy mạnh thực hiện CCHC với trọng tâm là cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng lên rõ rệt, cơ chế một cửa tiếp tục được duy trì; Các ngành, các cấp rà soát, cắt giảm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức. Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều đổi mới. Cải cách tài chính công đạt được kết quả tích cực, góp phần tăng cường kỷ luật tài chính, tăng tính minh bạch trong thực hiện ngân sách. Hạ tầng kỹ thuật CNTT ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước. Hình thức họp trực tuyến được triển khai phổ biến, bao gồm các cuộc họp giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với địa phương; cuộc họp giữa các cơ quan thuộc các Bộ, Ngành, địa phương; cuộc họp giữa tỉnh với cấp huyện, cấp xã... đã giúp triển khai công việc đến các cấp được hiệu quả, nhanh chóng; tiết kiệm chi phí, thời gian tổ chức họp. Ông Trần Văn Chuyện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, phát biểu: “Các đơn vị, cơ quan khẩn trương rà soát chức năng, nhiệm vụ để phân công cụ thể cải thiện Chỉ số CCHC, đây cũng là cơ sở xác định trách nhiệm, thành tích của từng đơn vị. Từ nay người phụ trách CCHC và Ban Chỉ đạo CCHC cấp huyện phải là người đứng đầu cơ quan, đơn vị”.

Kiểm tra giám sát bộ phận một cửa Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Sóc Trăng

Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển là mục tiêu hàng đầu trong các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội và là sự chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo tỉnh. Với sự nỗ lực và cầu thị của tất cả cán bộ, công chức, viên chức, tin rằng sẽ tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Sóc Trăng./.

Hải An


QUẢNG CÁO
     

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP - ĐÀI PT & TH SÓC TRĂNG.

Giám đốc: Nguyễn Văn Bốn.

Giấy phép số: 287/GP-TTĐT cấp ngày 22/12/2016.

Địa chỉ: 132 Trần Văn Bảy, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3822598 - Fax: 0299 3825876.

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn THST.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi: Phòng Kỹ thuật Đài PT & TH Sóc Trăng.
Soc trang - truyen hinh soc trang - dai th soc trang - dai truyen hinh soc trang - th soc trang - Soc trang TV - thoi su soc trang - THST - truyen hinh - soc trang online