Sóc Trăng: Các huyện, thị xã xét duyệt Danh sách gọi công dân khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024 (Lượt xem: 3220)

Trang chủ >> TIN TỨC >> Lực lượng vũ trang

Cập nhật: 24/11/2023

Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức cuộc họp xét duyệt và thống nhất Danh sách ra lệnh gọi công dân đủ điều kiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Sóc Trăng: Các huyện, thị xã xét duyệt Danh sách gọi công dân khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024
Cuộc họp xét duyệt của Hội đồng nghĩa vụ quân sự TX. Vĩnh Châu. 

* Tại TX. Vĩnh Châu, ông Ngô Hùng - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Vĩnh Châu chủ trì cuộc họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thị xã xét duyệt và thống nhất Danh sách ra lệnh gọi 608 công dân đủ điều kiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024, dự kiến sẽ tổ chức khám sức khỏe từ ngày 18 đến ngày 28/12/2023, tại Ban Chỉ huy Quân sự TX. Vĩnh Châu. Đồng thời thống nhất tạm hoãn không ra lệnh đối với những công dân đã được thông qua tại cuộc họp.

Lãnh đạo TX. Vĩnh Châu yêu cầu Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp của thị xã thẩm định hồ sơ phải đảm bảo đúng quy định pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để thanh niên và gia đình nắm, hiểu rõ luật nghĩa vụ quân sự; phối hợp thực hiện đúng các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; các xã, phường nắm hoàn cảnh các gia đình, trình độ văn hóa và chính trị, tư tưởng của thanh niên, qua đó thực hiện đúng, đầy đủ quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024. 

Cuộc họp xét duyệt của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Thạnh Trị.

* Tại huyện Thạnh Trị, Hội đồng nghĩa vụ quân sự đã thống nhất Danh sách ra lệnh gọi 357 công dân đủ điều kiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024 (Quốc phòng: 300 công dân; Công an nhân dân: 57 công dân). 

Thông qua kết quả đề nghị xét duyệt, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã lấy ý kiến thảo luận, đóng góp của các thành viên, theo đó ưu tiên các đối tượng có nhân thân tốt, có trình độ chuyên môn kỹ thuật và công dân là đảng viên. Đây là cơ sở quan trọng để Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tuyển chọn ra những thanh niên có sức khỏe tốt nhất để tiến hành các bước tiếp theo.

Cuộc họp xét duyệt của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Châu Thành.

* Tại huyện Châu Thành, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã thống nhất Danh sách gọi 994 công dân đủ điều kiện khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự năm 2024 (Quốc phòng: 930 công dân; Công an nhân dân: 64 công dân).

Lãnh đạo huyện Châu Thành lưu ý trong thời gian tới các ban, ngành của huyện cần phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn động viên, thăm hỏi và hỗ trợ các công dân có hoàn cảnh khó khăn; nâng cao hiệu quả trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ huyện Châu Thành năm 2024.

Cuộc họp xét duyệt của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Mỹ Tú.

* Tại huyện Mỹ Tú, Hội đồng nghĩa vụ quân sự đã thống nhất thông qua Danh sách gọi 406 công dân đủ điều kiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024 (Quốc phòng: 356 thanh niên; Công an nhân dân: 50 thanh niên), dự kiến sẽ tổ chức khám sức khỏe cho công dân từ ngày 18-26/12/2023, tại Ban CHQS huyện. Tại cuộc họp, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện ccũng đã xem xét, biểu quyết thông qua các trường hợp xin tạm hoãn. 

Năm 2024, huyện Mỹ Tú được giao chỉ tiêu 118 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2024 (Quốc phòng: 89 chỉ tiêu; Công an nhân dân: 29 chỉ tiêu). 

Cuộc họp xét duyệt của Hội đồng nghĩa vụ quân sự TX. Ngã Năm.

* Tại TX. Ngã Năm, Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thị xã cũng đã thống nhất thông qua Danh sách ra lệnh gọi 369 công dân đủ điều kiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024 (Quốc phòng: 312 công dân; Công an nhân dân: 57 công dân), dự kiến sẽ tổ chức khám sức khỏe cho công dân từ ngày 18 đến ngày 21/12/2023, tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã. Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thị xã cũng đã thống nhất tạm hoãn không ra lệnh đối với 578 công dân.   

Năm 2024, TX. Ngã Năm được giao chỉ tiêu 108 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2024 (Quốc phòng: 78 chỉ tiêu; Công an nhân dân: 30 chỉ tiêu).  

Cuộc họp xét duyệt của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Cù Lao Dung.

* Tại huyện Cù Lao Dung, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện cũng đã thống nhất thông qua Danh sách ra lệnh gọi 324 công dân đủ điều kiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024, dự kiến sẽ tổ chức khám sức khỏe từ ngày 18 đến ngày 26/12/2023. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện thống nhất tạm hoãn không ra lệnh đối với 585 công dân.

Hội đồng đồng nghĩa vụ quân sự huyện Cù Lao Dung tiếp tục tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân công tác tuyển quân, phấn đấu thực hiện đảm bảo đạt 100% chỉ tiêu trên giao. 

Cuộc họp xét duyệt của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Long Phú.

* Tại huyện Long Phú, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã thống nhất thông qua Danh sách ra lệnh gọi 433 công dân đủ điều kiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự  năm 2024 (chuyên môn kỹ thuật có 38 công dân).

Lãnh đạo huyện chỉ đạo các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện kết hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của thanh niên, kịp thời báo cáo những khó khăn để có giải pháp khắc phục, đảm bảo thanh niên chấp hành 100%, góp phần giúp công tác tuyển quân năm 2024 đạt chỉ tiêu. 

Cuộc họp xét duyệt của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Trần Đề.

* Tại huyện Trần Đề, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện đã thống nhất thông qua Danh sách ra lệnh gọi 488 công dân đủ điều kiện khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự năm 2024 (Quốc phòng: 444 công dân, Công an nhân dân: 44 công dân). 

Hội đồng NVQS huyện Trần Đề đề nghị các xã, thị trấn phải nắm chặt danh sách từng thanh niên, nhất là thanh niên đi làm ăn xa; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để gia đình thanh niên thấy được nghĩa vụ, quyền lợi khi con em mình tham gia nghĩa vụ quân sự, lên đường bảo vệ Tổ quốc.  

Cuộc họp xét duyệt của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Mỹ Xuyên.

* Tại huyện Mỹ Xuyên, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện cũng đã thống nhất thông qua Danh sách ra lệnh gọi 603 thanh niên đủ điều kiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024 (Quốc phòng: 548 thanh niên; Công an nhân dân: 55 thanh niên).

Lãnh đạo huyện Mỹ Xuyên chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và các xã, thị trấn phối hợp với các ngành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, coi trọng chất lượng về sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện đúng quy trình, quy định các bước trong công tác tuyển quân.

Cuộc họp xét duyệt của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Kế Sách.

* Tại huyện Kế Sách, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện cũng đã thống nhất thông qua Danh sách ra lệnh gọi 570 công dân đủ điều kiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024 (Quốc phòng: 532 thanh niên; Công an nhân dân: 38 thanh niên). Năm 2024, huyện Kế Sách được tỉnh giao chỉ tiêu là 162 quân (Công an nhân dân: 29 quân; Quốc phòng: 133 quân).

Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Kế Sách yêu cầu thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, các xã, thị trấn, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để thanh niên nhận thức về trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, đặc biệt làm tốt công tác hậu phương quân đội, thăm hỏi động viên, tặng quà cho thanh niên trúng tuyển trước khi lên đường nhập ngũ năm 2024./.  

Nhóm Cộng tác viên  STV


QUẢNG CÁO
    Book365
     

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP - ĐÀI PT & TH SÓC TRĂNG.

Giám đốc: Nguyễn Văn Bốn.

Giấy phép số: 287/GP-TTĐT cấp ngày 22/12/2016.

Địa chỉ: 132 Trần Văn Bảy, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3822598 - Fax: 0299 3825876.

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn THST.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi: Phòng Kỹ thuật Đài PT & TH Sóc Trăng.
Soc trang - truyen hinh soc trang - dai th soc trang - dai truyen hinh soc trang - th soc trang - Soc trang TV - thoi su soc trang - THST - truyen hinh - soc trang online