Hội nghị sơ kết Chương trình hành động số 02 của UBND tỉnh Sóc Trăng (Lượt xem: 2097)

Trang chủ >> TIN TỨC >> Pháp luật - Cải cách hành chính >> Cải cách hành chính

Cập nhật: 07/09/2017

Cải cách hành chính là một trong những chương trình trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng. Những năm qua, nhằm cải thiện môi trường đầu tư, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh CCHC. Quán triệt tinh thần Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, ngay từ đầu năm 2015, UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động số 02 thực hiện Nghị quyết. Qua gần 3 năm thực hiện, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu và các nhiệm vụ đã triển khai thời gian qua.

Hội nghị sơ kết Chương trình hành động số 02 của UBND tỉnh Sóc Trăng
Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu và các nhiệm vụ cải cách hành chính ở Sóc Trăng.

      Qua gần 3 năm thực hiện chương trình hành động số 02, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh đã chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, chỉ đạo điều hành công tác này được quan tâm và đổi mới so với trước khi Nghị quyết 06 ra đời, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển của tỉnh. Tuy nhiên bên cạnh các mặt làm được, vẫn còn những tồn tại hạn chế như: thiếu sự quan tâm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, dẫn đến một số nội dung chậm trễ, ảnh hưởng đến kết quả Chỉ số CCHC cấp tỉnh. Ông Lê Trọng Sơn, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng, nhận xét: “Tiến độ triển khai các hạng mục hạ tầng công nghệ thông tin còn chậm. Số lượng dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3 còn thấp so với yêu cầu của Chính phủ. Hệ thống một cửa điện tử, phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành chưa có sự kết nối liên thông giữa cơ quan, đơn vị các cấp. Việc cập nhật mẫu biểu, tờ khai chưa kịp thời, gây khó khăn cho người nộp thuế khi thực hiện thủ tục về thuế. Còn xảy ra tình trạng nghẽn mạng khi nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế điện tử khi vào cao điểm nộp hồ sơ. Tỉ lệ cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hộp thư điện tử của tỉnh rất thấp. Trang Thông tin điện tử của một số đơn vị chưa được duy trì và cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời theo Quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011  của Chính phủ ... Đặc biệt nguồn nhân lực tiếp cận và phụ trách công nghệ thông tin còn yếu và thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện đại hóa nền hành chính hiện nay, vì vậy, phần lớn cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đã đầu tư, trang bị chưa khai thác hiệu quả”.

Ông Lê Trọng Sơn, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng phát biểu nhận xét về công tác cải cách hành chính

      Tại hội nghị, đại diện các sở, ban ngành, địa phương đã nêu rõ những kết quả đạt được trong CCHC, nêu cách làm hiệu quả và những giải pháp cụ thể để thực hiện tốt hơn nữa công tác này trong những năm tiếp theo. Ông Trần Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, cho biết: “Hướng tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tham mưu cùng Tỉnh ủy – UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp cùng Sở triển khai tốt Nghị định 16 của Chính phủ và quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập là Nghị định khung quy định về những vấn đề chung cho các đơn vị sự nghiệp công”. Ông Trần Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho rằng: “Thuận lợi của việc thực hiện cơ chế tự chủ, thực hiện xã hội hóa lĩnh vực NN&PTNT là xu hướng phát triển chung của xã hội, tạo điều kiện cho các đơn vị công lập tự chủ trong việc sử dụng biên chế và kinh phí để từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ công. Tuy nhiên trong quá trình triển khai còn chậm do văn bản hướng dẫn chưa đồng bộ, đơn vị sự nghiệp công lập cơ sở đã xuống cấp… nên thời gian thực hiện tự chủ còn kéo dài”.

      Theo công bố chỉ số CCHC sở ngành, UBND cấp huyện năm 2016, có 7 cơ quan cấp tỉnh xếp loại khá là các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, Y tế, Công Thương, Khoa học và Công nghệ; 10 cơ quan, đơn vị xếp loại trung bình và 3 cơ quan, đơn vị xếp loại kém. Trong năm 2015, có 2 đơn vị đạt loại tốt, 9 đơn vị loại khá, chỉ có 1 đơn vị loại kém; thì năm 2016 không có đơn vị xếp loại tốt.

Cán bộ một cửa hướng dân doanh nghiệp làm hồ sơ đăng ký kinh doanh

Đối với các huyện, thị xã, thành phố, năm 2016 có 7 huyện, thị xã xếp loại trung bình; 4 huyện, thị xã, thành phố xếp loại kém là: Cù Lao Dung, Long Phú, thành phố Sóc Trăng và thị xã Vĩnh Châu. So với năm 2015, bảng xếp hạng Chỉ số cấp huyện năm 2016 có sự thay đổi đáng kể. Dẫn đầu danh sách là huyện Thạnh Trị (tăng 5 bậc so với năm 2015). Đây là kết qủa hoàn toàn xứng đáng, vì năm 2016, huyện Thạnh Trị đã thực hiện tốt công tác phối hợp chấm điểm, nghiêm túc khắc phục những điểm hạn chế trong công tác chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2015. Thị xã Ngã Năm cũng là một trong những địa phương đáng biểu dương khi trong 2 năm 2014 và 2015, đơn vị luôn đứng cuối bảng thì năm 2016 đã tăng 7 bậc, cho thấy sự nỗ lực của đơn vị là rất lớn, nhất là trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC. Huyện Long Phú, Cù Lao Dung, thành phố Sóc Trăng lạỉ không thể bảo vệ vị trí đã đạt trong năm 2015. Nhất là huyện Long Phú, từ vị trí dẫn đầu, kết quả năm 2016 đã lùi sâu xuống cuối bảng: việc không bám sát các tiêu chí chấm điểm, văn bản hướng dẫn của Sở Nội vụ, không cung cấp đầy đủ tài liệu kiểm chứng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc giảm mạnh vị trí năm nay, Long Phú cũng là đơn vị có báo cáo chấm điểm gửi về chậm nhất so với thời gian quy định.

Ông Nguyễn Văn Thể - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác ải cách hành chính

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thể - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác CCHC, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế thời gian qua. Qua đó, đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, cơ cấu các Trưởng đầu ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện làm Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tập trung chỉ đạo làm rõ nguyên nhân của hạn chế, yếu kém cũng như trách nhiệm từng cá nhân, tổ chức trong triển khai từng nhiệm vụ CCHC.  

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Văn Chuyện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, biểu dương sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương thời gian qua, đề nghị Giám đốc các Sở, ban ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, thị xã, thành phố căn cứ kết quả Chỉ số CCHC năm 2016, tập trung chỉ đạo rà soát, xác định rõ những điểm mạnh, những hạn chế, yếu kém trong công tác này của đơn vị, đề ra các biện pháp cụ thể để khắc phục, bảo đảm nhiệm vụ CCHC được triển khai đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Đồng thời, phải có giải pháp chấn chỉnh, xử lý ngay đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền không chấp hành nghiêm chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Chỉ đạo tổ chức hoặc tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với những cá nhân chưa chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, tinh thần làm việc, giao tiếp ứng xử chưa thân thiện, thiếu nhiệt tình,.. theo kết luận của đoàn kiểm tra công vụ và báo cáo kết quả về Sở Nội vụ. Duy trì và cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định trên Trang thông tin điện tử.

Cán bộ một cửa tận tình hướng dẫn người dân làm hồ sơ hành chính

Qua gần 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 02 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, dù công tác này của tỉnh có những bước tiến nhất định, nhưng rõ ràng chất lượng và hiệu quả thực hiện còn thấp so với mặt bằng chung của cả nước, nhiều nội dung tỉnh cải cách còn chậm. Kết quả công bố Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2016 với vị trí xếp hạng 49/63 tỉnh, thành phố đã phần nào nói lên hạn chế, tồn tại trong thực hiện. Trước thực tế này, hội nghị đã thẳng thắn đánh giá, nhìn nhận để có hướng cải thiện kết quả CCHC của tỉnh trong thời gian tới, nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà./.

Hải An


QUẢNG CÁO
    Book365
     

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP - ĐÀI PT & TH SÓC TRĂNG.

Giám đốc: Nguyễn Văn Bốn.

Giấy phép số: 287/GP-TTĐT cấp ngày 22/12/2016.

Địa chỉ: 132 Trần Văn Bảy, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3822598 - Fax: 0299 3825876.

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn THST.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi: Phòng Kỹ thuật Đài PT & TH Sóc Trăng.
Soc trang - truyen hinh soc trang - dai th soc trang - dai truyen hinh soc trang - th soc trang - Soc trang TV - thoi su soc trang - THST - truyen hinh - soc trang online