Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho học sinh, sinh viên tại tỉnh Sóc Trăng (Lượt xem: 1694)

Trang chủ >> TIN TỨC >> Giáo dục - Khoa học & Công nghệ >> Khoa học và Công nghệ

Cập nhật: 28/08/2023

Năm 2021, UBND tỉnh Sóc Trăng giao Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thuộc Sở KH&CN thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng mô hình Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho học sinh, sinh viên tại tỉnh Sóc Trăng”. Theo đó, cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” cho học sinh, sinh viên ra đời, giúp học sinh, sinh viên tại tỉnh Sóc Trăng tạo ra hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năng động, khám phá ra những nhân tố điển hình, làm nòng cốt cho các hoạt động ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng. Trung tâm đã nhận hơn 50 nhóm ý tưởng từ các trường THCS, THPT tham gia dự thi và đã trao 6 giải cho 6 nhóm ý tưởng của các trường.

Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho học sinh, sinh viên tại tỉnh Sóc Trăng
Trụ sở làm việc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN được UBND tỉnh Sóc Trăng.

Phát huy kết quả của cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” là đã tạo lập môi trường thuận lợi và nâng cao năng lực, nhận thức cho học sinh, sinh viên trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2022, UBND tỉnh Sóc Trăng giao nhiệm vụ “Xây dựng mô hình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho học sinh, sinh viên tại tỉnh Sóc Trăng”, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tiếp tục tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho học sinh, sinh viên” và đã có 59 ý tưởng của các trường THCS, THPT, các Trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh và sinh viên của tỉnh Sóc Trăng theo học tại các trường Đại học tham gia dự thi. Kết thúc cuộc thi có 10 nhóm ý tưởng của các trường được trao giải.

Các tập thể, cá nhân được trao giải.

Năm 2023, Trung tâm tiếp tục được UBND tỉnh Sóc Trăng giao thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng mô hình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Sóc Trăng”. Theo đó, Trung tâm đã mở rộng kết nối nguồn lực thực hiện hoạt động thông qua việc thành lập Câu lạc bộ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo học sinh, sinh viên do Trung tâm chủ trì để trở thành cầu nối giữa các Câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của học sinh, sinh viên tại các trường và các chuyên gia, các đơn vị hỗ trợ.

Đồng thời, Trung tâm tổ chức hoạt động kết nối học tập kinh nghiệm ở ngoài tỉnh với sự tham gia của đại diện Sở KH&CN, Tỉnh Đoàn, Trường Cao đẳng nghề, Trường Cao đẳng Cộng đồng và Ban Giám hiệu, giáo viên các Trường THPT trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giúp cán bộ, giảng viên, giáo viên, công chức, viên chức các ngành có liên quan có điều kiện học tập kinh nghiệm tổ chức, triển khai và hỗ trợ thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Để tìm hiểu thực trạng thực hiện hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong học sinh, sinh viên tại tỉnh Sóc Trăng, Trung tâm đã tổ chức Hội thảo "Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho học sinh, sinh viên - Thuận lợi và Khó khăn" để nhìn nhận và đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong học sinh, sinh viên tại các trường THCS, THPT và Cao đẳng, đồng thời trao đổi, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn; chia sẻ, giao lưu, trao đổi với các chuyên gia.

Học tập kinh nghiệm tổ chức, triển khai và hỗ trợ thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Trung tâm còn phát động cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho học sinh, sinh viên tại tỉnh Sóc Trăng” lần thứ III, năm 2023 và ra mắt Câu lạc bộ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN quản lý. Đại biểu dự hội thảo đã được chia sẻ về “Hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho học sinh, sinh viên - Thuận lợi, khó khăn và giải pháp”, “Kinh nghiệm về hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho học sinh tại tỉnh Sóc Trăng”.

Trong giai đoạn đầu của hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vai trò các trường học và đơn vị thực hiện hỗ trợ rất quan trọng, cần xây dựng văn hóa khởi nghiệp, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các dự án cũng cần nghiên cứu và thử nghiệm các sản phẩm KH&CN nên vai trò của Sở KH&CN, cụ thể là Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN hỗ trợ về quá trình nghiên cứu và thử nghiệm sản phẩm đóng vai trò quan trọng và cần thiết. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN được UBND tỉnh Sóc Trăng đầu tư xây dựng Trại Thực nghiệm Công nghệ sinh học với các hạng mục nhà hội thảo, nhà trưng bày, nhà màng, nhà lưới, nhà trồng nấm, nhà xưởng chế phẩm sinh học, nhà nuôi cấy mô,…tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển từ ý tưởng đến sản xuất sản phẩm. Bên cạnh đó, Phòng thí nghiệm của Trung tâm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 hỗ trợ phân tích, kiểm nghiệm các chỉ tiêu trong quá trình nghiên cứu, sản xuất sản phẩm mẫu, có thể phục vụ tốt trong quá trình học tập, hỗ trợ phát triển ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của học sinh, sinh viên tỉnh Sóc Trăng.

Nhà xưởng chế phẩm sinh học.

Nhà trồng nấm.

Phòng Thí nghiệm, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng được thành lập với mục tiêu là đáp ứng công tác nghiên cứu, ứng dụng KH&CN của tỉnh. Ông Nguyễn Công Bằng (ảnh dưới) - Trưởng Phòng Thí nghiệm cho hay: Phòng Thí nghiệm phân tích các chỉ tiêu về hoá lý và vi sinh trong môi trường nước và mẫu đất, nông sản, thực phẩm, phân bón, thức ăn chăn nuôi… Bên cạnh sử dụng phương pháp chuẩn độ, so màu thì Phòng thí nghiệm cũng sử dụng các thiết bị cho kết quả cao như: Hệ thống sắc ký lỏng cao áp, hệ thống sắc ký ion, hệ thống hấp thu nguyên tử… Hiện tại Phòng Thí nghiệm được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 với 41 chỉ tiêu. Khả năng phân tích của Phòng thí nghiệm là 170 chỉ tiêu về hoá lý và vi sinh trên các nền mẩu nước, phân bón, thực phẩm, nông sản… hỗ trợ phân tích, kiểm nghiệm các chỉ tiêu trong quá trình nghiên cứu sản xuất sản phẩm mẫu để phục vụ tốt trong quá trình học tập, hỗ trợ phát triển ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho học sinh, sinh viên tỉnh Sóc Trăng. Năm 2023, Phòng Thí nghiệm đã tiếp nhận hỗ trợ học sinh, sinh viên trường chuyên Nguyễn Thị Minh Khai đến học tập, thao tác những chỉ tiêu đơn giản; sinh viên trường Cao đẳng nghề đến tham quan quá trình sản xuất của Phòng Thí nghiệm.

Trong thời gian tới, để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho học sinh, sinh viên tại tỉnh Sóc Trăng ngày càng phát triển, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tiếp tục khai thác nhà hội thảo khoa học tại Trại Thực nghiệm Công nghệ sinh học để tiến hành tổ chức, bố trí không gian hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, không gian hỗ trợ hoạt động STEM cho học sinh; mở rộng kết nối nguồn lực, tiếp cận nâng cao năng lực, phổ cập kiến thức, kỹ năng cần thiết, tăng cường hoạt động truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho học sinh, sinh viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh; tăng cường đẩy mạnh các hình thức truyền thông hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Sóc Trăng.

Thời gian tới, để thúc đẩy hơn nữa hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ông Lê Trung Tâm (ảnh dưới) - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng, cho biết: “Trung tâm sẽ tăng cường gắn kết với các cố vấn về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong và ngoài tỉnh; nâng cao hoạt động gắn kết với các trường THCS, THPT, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh để tập huấn đào tạo chuyên sâu cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên có những kiến thức nền tảng về các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, để khai thác được không gian hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, Trung tâm sẽ có các hoạt động nhằm mở rộng hơn nữa, gắn kết hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ngày càng phát triển”.

Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là động lực, là nguồn lực quan trọng trong phát triển của mỗi quốc gia, đặc biệt trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Nếu không tích cực đổi mới sáng tạo thì lực lượng lao động sẽ gặp nhiều khó khăn và rất dễ bị đào thải trong môi trường cạnh tranh toàn cầu. Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong học sinh, sinh viên là xu thế tất yếu, nhằm xây dựng một lực lượng lao động trẻ, năng động, hội nhập tốt, góp phần xây dựng, phát triển quê hương, đất nước./.

Mỹ Phương, Lâm Huy


QUẢNG CÁO
    Book365
     

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP - ĐÀI PT & TH SÓC TRĂNG.

Giám đốc: Nguyễn Văn Bốn.

Giấy phép số: 287/GP-TTĐT cấp ngày 22/12/2016.

Địa chỉ: 132 Trần Văn Bảy, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3822598 - Fax: 0299 3825876.

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn THST.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi: Phòng Kỹ thuật Đài PT & TH Sóc Trăng.
Soc trang - truyen hinh soc trang - dai th soc trang - dai truyen hinh soc trang - th soc trang - Soc trang TV - thoi su soc trang - THST - truyen hinh - soc trang online