Đại tướng Phan Văn Giang: Sóc Trăng đẩy mạnh xây dựng địa phương vững về chính trị, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc (Lượt xem: 5074)

Trang chủ >> TIN TỨC >> Lực lượng vũ trang >> Quốc phòng toàn dân

Cập nhật: 17/02/2023

Sáng nay (17/2), Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Bí thư Quân ủy Trung ương - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự hội nghị còn có Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt - Tư lệnh Quân khu 9; ông Lâm Văn Mẫn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy Sóc Trăng; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và địa phương trong tỉnh Sóc Trăng. 

Đại tướng Phan Văn Giang: Sóc Trăng đẩy mạnh xây dựng địa phương vững về chính trị, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Đại tướng Phan Văn Giang - Uỷ viên Bộ Chính trị - Phó Bí thư Quân ủy Trung ương - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. 

Quang cảnh hội nghị.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 28, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XI và Chương trình hành động của Tỉnh ủy Sóc Trăng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Sóc Trăng đã đạt nhiều kết quả quan trọng, khu vực phòng thủ được xây dựng cơ bản toàn diện về chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh, văn hoá - xã hội. Hệ thống chính trị các cấp được chăm lo xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh; khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thế trận lòng dân được xây dựng ngày càng vững chắc; việc kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc quốc phòng - an ninh được gắn kết chặt chẽ; các chương trình kinh tế lớn, các dự án, đề án phát triển kinh tế luôn được cân nhắc trước khi phê duyệt triển khai thực hiện, các dự án kinh tế được bố trí theo từng vùng, từng khu vực và có tính lưỡng dụng cao; hệ thống giao thông từng bước được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm nhiệm vụ quốc quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; các chính sách xã hội, hậu phương quân đội được các cấp, các ngành chăm lo thực hiện bằng các chương trình, cuộc vận động, phong trào cụ thể; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và nâng lên, tạo tiềm lực quốc quốc phòng - an ninh ngày càng vững chắc; lực lượng vũ trang địa phương được tổ chức, xây dựng đạt chất lượng ngày càng cao.

Phát biểu tại buổi tổng kết, Đại tá Trần Quốc Khởi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng nhấn mạnh: việc thực hiện Nghị quyết số 28 và xây dựng tiềm lực quốc quốc phòng - an ninh phải được xác định là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là sự nghiệp của toàn dân; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phải gắn chặt với phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần làm nền tảng phát triển kinh tế - xã hội, không làm phá vỡ thế trận tác chiến chiến lược, là điều kiện để củng cố và tăng cường tiềm lực quốc quốc phòng - an ninh, khi tiềm lực quốc phòng - an ninh được giữ vững sẽ tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Đại tá Trần Quốc Khởi - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng.

Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, đề xuất các quan điểm, phương châm chỉ đạo công tác bảo vệ Tổ quốc; đề xuất các giải pháp như công tác quán triệt tuyên truyền triển khai học tập các Nghị quyết, công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, công tác phát triển kinh tế - xã hội gắn với an ninh quốc phòng, công tác đối ngoại, thu hút đầu tư gắn với bảo vệ xây dựng Tổ quốc. Đại tá Bùi Quốc Khánh - Giám đốc Công an tỉnh cho rằng: Hiện nay, Sóc Trăng đang kêu gọi đầu tư các dự án về năng lượng tái tạo trên tuyến biển thuộc khu vực phòng thủ của tỉnh và quân sự quân khu, nhất là về dự án điện gió, thu hút nhiều nhà đầu tư, nhà thầu, thi công người nước ngoài đến làm việc. Tuy nhiên việc kiểm tra, đánh giá các thiết bị, vật tư được các nhà đầu tư đưa vào sử dụng rất hạn chế, khó khăn. Theo đó, Công an tỉnh đề xuất Bộ Quốc phòng, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan ban hành cơ chế, quy định trách nhiệm cụ thể trong việc kiểm tra, đánh giá, kiểm soát các thiết bị, vật tư đưa vào sử dụng có yếu tố nước ngoài nhằm phòng ngừa hoạt động thu thập tin tình báo, xâm phạm an ninh quốc gia.

Đại tá Bùi Quốc Khánh - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Đánh giá cao những kết quả của Tỉnh ủy Sóc Trăng đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đề nghị tỉnh Sóc Trăng tiếp tục quán triệt sâu sắc, tuyên truyền sâu rộng trong tất cả các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội về vị trí, ý nghĩa của Nghị quyết trong tình hình mới. Chú trọng chăm lo công tác xây dựng Đảng, tập trung nâng cao năng lực, đặc biệt coi trọng và xây dựng năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, nhất là chăm lo xây dựng thế trận lòng dân, tập hợp sức mạnh, phát huy chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Làm tốt công tác dân vận, an ninh dân tộc, tôn giáo, chủ động phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống những âm mưu và hành vi lợi dụng dân tộc, tôn giáo để chia rẽ. Tập trung thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030. Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò bản sắc văn hoá. Tăng cường củng cố quốc quốc phòng - an ninh, trước hết là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Chủ động thực hiện tốt hơn nữa công tác đối ngoại và hội nhập.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhấn mạnh: Sóc Trăng xác định củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, Sóc Trăng đặc biệt coi trọng nhiệm vụ quốc quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Trong thời gian tớiBí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng đề nghị các các Cấp uỷ, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc trong tỉnh tập trung quán triệt sâu sắc và triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8, Khoá XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết chiến lược của Trung ương về bảo vệ Tổ quốc, chiến lược quốc phòng, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; tăng cường sự lãnh đạo của Cấp uỷ, quản lý của Chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trong đó xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện các Kết luận của Trung ương về xây dựng tỉnh Sóc Trăng thành khu vực phòng thủ vững chắc; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức diễn tập, luyện tập sát thực tế, đạt chất lương, đạt yêu cầu đề ra; chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, diễn biến hoà bình, các mối đe doạ an ninh phi truyền thống, bảo đảm an ninh trong dân tộc, tôn giáo, an ninh mạng, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật Nhà nước; kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên ngay từ đầu, tại cơ sở, từ sớm, từ xa, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự, nhất là tại các địa bàn trọng điểm. Xây dựng lực lượng vũ trang theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng, sức chiến đấu cao; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang của tỉnh luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhân dân, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; quan tâm chăm lo xây dựng Đảng, lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh, bảo đảm đơn vị lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ gắn với xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện; tích cực tham mưu cho Cấp uỷ, Chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, Đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá…

Ông Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sóc Trăng tin tưởng sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong thời gian tới.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen./.  

Thanh Tâm - Trọng Phước - Quốc Việt


QUẢNG CÁO
     

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP - ĐÀI PT & TH SÓC TRĂNG.

Giám đốc: Nguyễn Văn Bốn.

Giấy phép số: 287/GP-TTĐT cấp ngày 22/12/2016.

Địa chỉ: 132 Trần Văn Bảy, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3822598 - Fax: 0299 3825876.

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn THST.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi: Phòng Kỹ thuật Đài PT & TH Sóc Trăng.
Soc trang - truyen hinh soc trang - dai th soc trang - dai truyen hinh soc trang - th soc trang - Soc trang TV - thoi su soc trang - THST - truyen hinh - soc trang online