Chính sách bảo mật

SÓC TRĂNG TV đă xây dựng ứng dụng SÓC TRĂNG TV như một ứng dụng Miễn phí. DỊCH VỤ này được SÓC TRĂNG TV cung cấp miễn phí và nhằm mục đích sử dụng như hiện tại.

 

Trang này được sử dụng để thông báo cho khách truy cập trang web về các chính sách của chúng tôi với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân nếu bất kỳ ai quyết định sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

 

Nếu bạn chọn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, nghĩa là bạn đồng ư với việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách này. Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ được mô tả trong Chính sách Bảo mật này.

 

Các điều khoản được sử dụng trong Chính sách Bảo mật này có cùng ư nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập được tại SÓC TRĂNG TV trừ khi được định nghĩa khác trong Chính sách Bảo mật này.

 

Thu thập và sử dụng thông tin

 

Để có trải nghiệm tốt hơn, khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định. Thông tin mà chúng tôi yêu cầu sẽ được chúng tôi lưu giữ và sử dụng như được mô tả trong chính sách bảo mật này.

 

Ứng dụng sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba có thể thu thập thông tin được sử dụng để nhận dạng bạn.

 

Liên kết đến chính sách bảo mật của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được ứng dụng sử dụng

 

Dịch vụ của Google Play

Dữ liệu nhật kư

 

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng bất cứ khi nào bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, trong trường hợp xảy ra lỗi trong ứng dụng, chúng tôi thu thập dữ liệu và thông tin (thông qua các sản phẩm của bên thứ ba) trên điện thoại của bạn được gọi là Dữ liệu nhật kư. Dữ liệu nhật kư này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (“IP”) trên thiết bị của bạn, tên thiết bị, phiên bản hệ điều hành, cấu h́nh của ứng dụng khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, ngày giờ bạn sử dụng Dịch vụ và các số liệu thống kê khác .

 

Cookie

 

Cookie là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ thường được sử dụng làm mă định danh duy nhất ẩn danh. Chúng được gửi đến tŕnh duyệt của bạn từ trang web mà bạn truy cập và được lưu trữ trên bộ nhớ trong của thiết bị của bạn.

 

Dịch vụ này không sử dụng các “cookie” này một cách rơ ràng. Tuy nhiên, ứng dụng có thể sử dụng mă và thư viện của bên thứ ba sử dụng “cookie” để thu thập thông tin và cải thiện dịch vụ của họ. Bạn có tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối các cookie này và biết khi nào một cookie được gửi đến thiết bị của bạn. Nếu bạn chọn từ chối cookie của chúng tôi, bạn có thể không sử dụng được một số phần của Dịch vụ này.

Các nhà cung cấp dịch vụ
 
Chúng tôi có thể tuyển dụng các công ty và cá nhân bên thứ ba v́ những lư do sau:
 
Để tạo điều kiện cho Dịch vụ của chúng tôi;
Để cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi;
Để thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ; hoặc là
Để hỗ trợ chúng tôi phân tích cách Dịch vụ của chúng tôi được sử dụng.
Chúng tôi muốn thông báo cho người dùng Dịch vụ này rằng các bên thứ ba này có quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn. Lư do là để thay mặt chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ được giao cho họ. Tuy nhiên, họ có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác.
 
Bảo vệ
 
Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn trong việc cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân của bạn, do đó chúng tôi đang cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ thông tin đó. Nhưng hăy nhớ rằng không có phương thức truyền tải nào qua internet, hay phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn và đáng tin cậy 100%, và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.
 
Liên kết đến các trang web khác
 
Dịch vụ này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được dẫn đến trang web đó. Lưu ư rằng các trang web bên ngoài này không do chúng tôi điều hành. Do đó, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật của các trang web này. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.
 
Quyền riêng tư của trẻ em
 
Những Dịch vụ này không liên quan đến bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ư thu thập thông tin nhận dạng cá nhân của trẻ em dưới 13. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện ra rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi đă cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ ngay lập tức xóa thông tin này khỏi máy chủ của chúng tôi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đă cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui ḷng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể thực hiện các hành động cần thiết.
 
Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này
 
Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư của ḿnh theo thời gian. Do đó, bạn nên xem lại trang này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang này. Những thay đổi này có hiệu lực ngay sau khi chúng được đăng trên trang này.
 
Liên hệ chúng tôi
 
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.