Sóc Trăng quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số (Lượt xem: 776)

Trang chủ >> TIN TỨC >> Tin địa phương

Cập nhật: 21/11/2022

Sáng nay (21/11), UBND tỉnh Sóc Trăng phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến về Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng năm 2022. Dự tại điểm cầu trung tâm tỉnh Sóc Trăng có ông Lâm Văn Mẫn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh - Trưởng ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng; bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng; ông Trần Văn Lâu - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng.

Sóc Trăng quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số
Lãnh đạo Tỉnh uỷ Sóc Trăng dự hội nghị.

Cùng dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh Sóc Trăng. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 120 điểm cầu tại các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với gần 3.000 đại biểu tham dự.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trung tâm. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng nhấn mạnh: Chuyển đổi số là một quá trình khó khăn nhưng là xu thế tất yếu, khách quan, là mục tiêu, động lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững cũng như khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc nâng cao năng lực chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng một cách tổng thể và toàn diện nhất. “Hội nghị lần này là cơ hội quý báu để tìm hiểu, nâng cao kiến thức về chuyển đổi số thông qua các chuyên đề như Tổng quan về chuyển đổi số, Giải pháp thúc đẩy nâng cao chỉ số chuyển đổi số và định hướng một số nội dung về chuyển đổi số, đặc biệt là cơ sở quản lý dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường. Mục tiêu gần nhất của chúng ta là ứng dụng công nghệ số, dữ liệu số để điều chỉnh phương thức hoạt động, cấu trúc lại quy trình đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động lãnh đạo, quản trị, điều hành hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Do đó, nhiệm vụ chuyển đổi số cần được tiến hành khẩn trương, duy trì liên tục, kế thừa những thành tựu phát triển công nghệ, các ứng dụng về dữ liệu số đã có đi đôi với đổi mới, sáng tạo, thường xuyên tổng kết, đánh giá và đề ra các giải pháp, lộ trình phù hợp,…”.

Ông Trần Văn Lâu - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng.

Thực hiện chuyển đổi số, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành 27 văn bản gồm 1 Đề án, 13 Quyết định, 9 Kế hoạch, 1 hướng dẫn, 1 thông báo, 2 công văn chỉ đạo. Ngoài ra Sở Thông tin và Truyền thông đang trình 3 văn bản và đang xây dựng 6 văn bản nhằm phục vụ cho công tác Chuyển đổi số của tỉnh. Cuối năm 2021, tỉnh Sóc Trăng đã xây dựng hoàn tất Trung tâm Giám sát điều hành tỉnh (Trung tâm IOC), các phân hệ cơ bản đã cập nhật số liệu để phục vụ công tác chỉ đạo, lãnh đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh. Hiện tại, Trung tâm IOC của tỉnh Só Trăng đang trong giai đoạn phân tích, đánh giá, hoàn thiện số liệu. Tỉnh đã thành lập 775 Tổ công nghệ số cộng đồng với 5.466 thành viên.

Tuy đạt được một số kết quả, nhưng kết quả các chỉ số chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng năm 2021 vẫn còn đạt thấp, xếp thứ 56/63 so với cả nước, trong đó, chỉ số trụ cột Chính quyền số xếp thứ 57/63, trụ cột Kinh tế số xếp thứ 60/63, trụ cột Xã hội số xếp thứ 54/63.

Tại hội nghị, các chuyên gia từ các Bộ, Ngành đã trình bày tổng quan về chuyển đổi số, một số kết quả chủ yếu và giải pháp thúc đẩy nâng cao Chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng, quản lý đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của tỉnh Sóc Trăng đáp ứng cải cách hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền số, Chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường, kế hoạch, giải pháp và định hướng triển khai tại Sóc Trăng để tiếp tục nâng cao nâng lực chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng nhấn mạnh: Năm 2022 có ý nghĩa rất quan trọng khi cả nước tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, là năm tỉnh Sóc Trăng thúc đẩy tăng tốc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ tỉnh; được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông coi là năm "tổng tiến công chuyển đổi số”. Để công tác chuyển đổi số của tỉnh trong thời gian tới sẽ đi vào thực chất và hiệu quả hơn, “các Cấp uỷ, Chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp tiếp tục quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07 của Tỉnh uỷ và Đề án của UBND tỉnh về chuyển đổi số; nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về quan điểm, chủ trương, vai trò, vị trí, tầm quan trọng, tính cấp thiết của chuyển đổi số cũng như lộ trình, các bước, các giải pháp, nhiệm vụ trong xây dựng Chính quyền số, phát triển nền Kinh tế số, Xã hội số. Tiếp tục xác định chuyển đổi số là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân; trong đó, lấy doanh nghiệp, người dân làm trung tâm, là chủ thể quan trọng nhất, là mục tiêu, yêu cầu, động lực và là đối tượng chính thụ hưởng thành quả của quá trình chuyển đổi số. Đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được phân cấp cần chủ động, trực tiếp chỉ đạo, xây dựng, triển khai và kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi số tại đơn vị, địa phương mình; chủ động lựa chọn các lĩnh vực thế mạnh để ưu tiên thực hiện chuyển đổi số; nghiên cứu, tham mưu, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, các quy chế, quy định… liên quan đến chuyển đổi số theo thẩm quyền. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực phải bám sát các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong Nghị quyết của Tỉnh uỷ và Đề án của UBND tỉnh về chuyển đổi số; chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh thực hiện các chỉ đạo về Kinh tế số, Chính quyền số và Xã hội số; làm đầu mối phối hợp với Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông, tích cực hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và thực hiện chuyển đổi số của từng ngành, lĩnh vực, địa phương sao cho phù hợp với thực tế, tránh chồng chéo các nhiệm vụ…”.

Ông Lâm Văn Mẫn - Trưởng ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng.

Trên cơ sở những kết quả bước đầu đạt được về chuyển đổi số, cùng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, ông Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng, Sóc Trăng sẽ thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số theo Nghị quyết số 07-NQ/TU đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ tỉnh./.

Thuý Liễu - Reng Xây - Sa Phép


QUẢNG CÁO
    Book365
     

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP - ĐÀI PT & TH SÓC TRĂNG.

Giám đốc: Nguyễn Văn Bốn.

Giấy phép số: 287/GP-TTĐT cấp ngày 22/12/2016.

Địa chỉ: 132 Trần Văn Bảy, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3822598 - Fax: 0299 3825876.

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn THST.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi: Phòng Kỹ thuật Đài PT & TH Sóc Trăng.
Soc trang - truyen hinh soc trang - dai th soc trang - dai truyen hinh soc trang - th soc trang - Soc trang TV - thoi su soc trang - THST - truyen hinh - soc trang online