Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Trang chủ >> TIN TỨC >> Đời sống - Xã hội >> Xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư

Cập nhật: 15/06/2018

Xác định kinh tế tập thể là nền tảng quan trọng, là khâu đột phá để tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao thu nhập bền vững cho nông dân, MTTQ các cấp trong tỉnh Sóc Trăng đã vận động người dân tham gia các HTX, Tổ hợp tác để hình thành nhiều HTX kiểu mới, đồng thời tăng cường công tác giám sát để hoạt động các HTX ngày càng hiệu quả.

Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.
Thành viên HTX Đại đoàn kết chia sẻ kinh nghiệm trồng cam sành.

     Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ hàng đầu của hệ thống chính trị, trong đó, HTX có vai trò quan trọng để thay đổi hình thức tổ chức sản xuất, không chỉ nâng cao thu nhập cho nông dân mà còn góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn. Tính đến nay, thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới,100% HTX trong tỉnh đã chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012. Các HTX có nhiều cố gắng trong việc điều hành sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm thị trường, tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên. Phát huy được vai trò tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm cho người dân, ứng dụng hiệu quả tiến bộ kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Huyện Kế Sách có 20 HTX và 56 Tổ hợp tác. Dựa trên tiềm năng và lợi thế đặc trưng, các HTX đã tập trung đầu tư cho những ngành dịch vụ có triển vọng, gắn với quyền lợi của thành viên. Các HTX hiện nay đều lấy thành viên làm nòng cốt, các dịch vụ đều hướng đến nhu cầu của thành viên. Một khi đã đảm bảo được cuộc sống, thu nhập cho thành viên thì HTX mới vững được. Quan trọng nhất vẫn là phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể. Việc gắn kết phát triển kinh tế của địa phương với phát triển HTX cũng được chú trọng. Ông Phạm Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Trinh, cho biết: “Việc kết hợp giữa UBND và Mặt trận là rất quan trọng, trong vận động người dân tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Qua thực hiện chuyển đổi, thì đời sống hộ dân đã nâng lên, giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống chỉ còn 3,38%”.

Trao giấy chứng nhận VietGAP cho HTX Đại đoàn kết.

HTX Đại đoàn kết ở xã Ba Trinh, huyện Kế Sách, thành lập năm 2015, trên nền tảng là mô hình Tổ Hợp tác, ban đầu có 15 thảnh viên, vốn góp của mỗi thành viên là 300 ngàn đồng/quý và cho 2 thành viên vay với lãi suất 1%/tháng. Khi trở thành HTX, số thành viên tăng lên 25 người, vốn điều lệ là 150 triệu đồng, vốn lưu động 120 triệu đồng. HTX cho các thành viên vay xoay vòng đến nay là 217 triệu đồng. Từ đó đời sống của các hộ thành viên được ổn định, không còn hộ nghèo. HTX có 48,5 ha trồng cây ăn trái, chủ lực là cam sành khoảng 31 ha. Từ năm 2014- 2017, HTX có tổng thu là 18 tỉ 500 triệu đồng, tổng chi các khoảng phân bón, thuốc BVTV, công lao động gần 9 tỉ đồng, phần lãi khoảng 9 tỉ 500 triệu đồng.

Năm 2017, HTX phối hợp các cơ quan chuyên môn mở 5 lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt với 135 thành viên tham dự, mở 2 lớp dạy kỹ thuật trồng cây có múi cho 5 nhà vườn. Liên kết Đại học Cần thơ mở 2 cuộc hội thảo khoa học, từ đó xây dựng 2 mô hình trồng cam sành và sầu riêng áp dụng phân bón sinh học và phân hữu cơ nhằm cải tạo đất để trồng cây trái bền vững.

Hộ anh Nguyễn Văn Câu là thành viên HTX. Gia đình anh Câu có 7 ha đất vườn, khi chưa vào HTX, anh sản xuất gặp nhiều khó khăn, nhất là việc tìm đầu ra cho nông sản, vì vậy thu nhập đạt không cao. Từ khi anh tham gia HTX trồng cây ăn trái Đại đoàn kết thì kinh tế gia đình dần được nâng lên. Vào HTX anh được áp dụng quy trình Viet Gab, được tham gia tập huấn kỹ thuật. Chỉ tính năm 2017, thu nhập từ 7 ha cam sành và sầu riêng của gia đình anh đạt được rất cao, trừ chi phí xong còn lời khoảng 1 tỉ đồng.

Anh Nguyễn Văn Câu ( áo xanh) chia sẻ kinh nghiệm trồng cam sành.

Hiện nay, giá cam sành giảm thấp, nhiều nhà vườn rất khó khăn tìm nguồn tiêu thụ. Tuy nhiên cam sành của HTX thì thuận lợi hơn, do HTX có liên kết với chợ đầu mối Thủ Đức và cam của HTX là sản phẩm đạt chuẩn VietGab nên tiêu thụ tốt hơn. Dù giá có thấp hơn mọi năm nhưng so với giá bán của các hộ bên ngoài thì  trong HTX giá vẫn cao hơn chút ít. Công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về kinh tế hợp tác cũng được HTX tổ chức thường xuyên. Ông Lê Văn Quý, Giám đốc HTX cây ăn trái Đại Đoàn Kết xã Ba Trinh, cho biết: “Từ ngày vào HTX, nhà vườn được nhiều cái lợi như vật tư cây trồng thì được công ty liên kết cung cấp, giá cam công ty thu mua cao hơn ở ngoài từ 2.000 đồng – 3.000 đồng/kg”

 

Hợp tác xã Tín Phát ở xã Kế thành, huyện Kế Sách, chuyên cung ứng lúa giống, vật tư phân bón và trồng lúa chất lượng cao, thành lập từ năm 2005 với 40 thành viên, vốn điều lệ 4 triệu đồng. Trước khi thực hiện Luật HTX năm 2012, thì chỉ là quan hệ giữa HTX và xã viên, nên ý thức trách nhiệm còn thấp, hoạt động hiệu quả chưa cao. Nhưng từ khi Luật HTX mới ra đời, HTX đã trở thành tổ chức trên cơ sở liên kết của cá nhân, hộ gia đình, cung cấp các dịch vụ đầu vào và dịch vụ đầu ra, các khâu của quá trình sản xuất chặt chẽ hơn. Hiện nay, vốn điều lệ của HTX đã tăng lên hàng trăm triệu đồng, vốn hoạt động trên 1 tỉ đồng, tăng mỗi năm từ 2 trăm đến 4 trăm triệu đồng, tăng khả năng cạnh tranh dịch vụ trên thị trường. Cụ thể, các thành viên HTX được mua vật tư nông nghiệp với giá rẻ hơn từ 3-5% so với bên ngoài và giá lúa bán ra cũng cao hơn từ 600-800 đồng/kg. Tại buổi chia lợi nhuận sau 1 vụ sản xuất lúa của Hợp Tác xã Tín Phát, ngoài nhận lãi hằng tháng, HTX còn trích từ quỹ phúc lợi để tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội khoảng 100 triệu đồng.   

Xã viên HTX sinh hoạt định kỳ, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm sản xuất.

Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận, do đó, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh Sóc Trăng thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên làm tốt công tác vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng các HTX cũng là công việc quan trọng mà Mặt trận các cấp tích cực vận động toàn dân tham gia. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện cũng thường xuyên giám sát, phản biện xã hội đối với các Tổ hợp tác, HTX. Ông Nguyễn Văn Truyển, Chủ tịch Ủy ban  MTTQ Việt Nam xã Ba Trinh, cho biết: “Mặt trận và các đoàn thể ở xã luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách, pháp luật đến tận người dân, nhất là trong vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tái cơ cấu nền nông nghiệp cho phù hợp để tăng lợi nhuận; tham gia đầy đủ các phong trào xây dựng nông thôn mới”. Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kế Sách, nêu rõ: “Qua tuyên truyền, vận động của Mặt trận, người dân đã hiểu những cái lợi khi chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tham gia xây dựng nông thôn mới…từ đó, bà con đồng tình thực hiện, nhất là tham gia các HTX, Tổ hợp tác. MTTQ phối hợp cùng các ngành chức năng thường xuyên giám sát hoạt động của các HTX, Tổ hợp tác, để các tổ chức này đi vào khuôn khổ và hoạt động hiệu quả”.

Xã vùng nông thôn Sóc Trăng trên đường xây dựng nông thôn mới.

Trong thời kỳ hội nhập, kinh tế hợp tác được xác định là mô hình kinh tế bền vững, có sức cạnh tranh mạnh mẽ trên thương trường, giúp đời sống người dân được nâng lên, nông thôn thêm khởi sắc. Những kết quả đạt được của kinh tế hợp tác ở Sóc Trăng thời gian qua có sự đóng góp rất lớn của MTTQ các cấp từ vai trò vận động và giám sát hoạt động để mô hình phát triển bền vững./.

Tiến Sĩ

Tag:

QUẢNG CÁO
    Công ty quảng cáo Sóng Thanh

    Bảng giá quảng cáo
     

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP - ĐÀI PT & TH SÓC TRĂNG.

Giám đốc: Nguyễn Văn Bốn.

Giấy phép số: 287/GP-TTĐT cấp ngày 22/12/2016.

Địa chỉ: 132 Trần Văn Bảy, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3822598 - Fax: 0299 3825876.

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn THST.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi: Phòng Kỹ thuật Đài PT & TH Sóc Trăng.
Soc trang - truyen hinh soc trang - dai th soc trang - dai truyen hinh soc trang - th soc trang - Soc trang TV - thoi su soc trang - THST - truyen hinh - soc trang online