Đánh giá kết quả điều tra Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính ở Sóc Trăng (Lượt xem: 1919)

Trang chủ >> TIN TỨC >> Pháp luật - Cải cách hành chính >> Cải cách hành chính

Cập nhật: 30/03/2017

Với sự hỗ trợ, phối hợp của các Sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, UBND huyện Long Phú, Kế Sách, Cù Lao Dung, thành phố Sóc Trăng và các cá nhân, tổ chức trong tỉnh, đến nay công tác điều tra, khảo sát, tổng hợp và xử lý thông tin điều tra xác định Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước (gọi chung là Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính - SIPAS) do Sở Nội vụ chủ trì thực hiện đã hoàn tất. Báo cáo là nguồn dữ liệu chứng thực có giá trị tham khảo bổ ích cho các đơn vị trong việc hoạch định và thực thi công tác cải cách hành chính, là nền tảng để các cấp, các ngành nghiên cứu, cải thiện ngày càng tốt hơn chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công, nhầm nâng cao sự hài lòng và lợi ích của cá nhân, tổ chức.

Đánh giá kết quả điều tra Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính ở Sóc Trăng
Người dân thực hiện giao dịch thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa.

       Là một phần của mục tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước và là phương châm cải cách hành chính của tỉnh: “Sự hài lòng của người dân là thước đo chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước”. Do đó để có cơ sở đo lường một cách khách quan mức độ hài lòng của người dân cũng như đánh giá đầy đủ về chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính, tỉnh Sóc Trăng đã lựa chọn ngẫu nhiên 1.690 cá nhân, tổ chức trên thực tế để khảo sát. Những cá nhân, tổ chức này đã cho ý kiến đánh giá, nhận định của mình đối với 5 nhóm dịch vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của 4 Sở, Ngành, 4 đơn vị cấp huyện và 12 đơn vị cấp xã có liên quan mật thiết tới đời sống, được người dân và xã hội đặc biệt quan tâm, từ mức độ đơn giản, dễ thực hiện đến mức độ phức tạp, khó khăn như dịch vụ đăng ký mới doanh nghiệp; cấp giấy phép xây dựng; đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chứng thực hồ sơ liên quan đến đất đai và dịch vụ phòng cháy chữa cháy.

Để có cơ sở nhận diện, đánh giá một cách đầy đủ, đúng đắn, khách quan và hệ thống được những mặt được và chưa được cũng như dễ dàng tìm ra nguyên nhân của vấn đề trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước thời gian qua, cơ quan nghiên cứu đã xin ý kiến đánh giá của các cá nhân, tổ chức đối với 10 tiêu chí về tính đơn giản, hợp lý của thủ tục với thực tế; tính cụ thê và thống nhất trong các quy định về giải quyết thủ tục hành chính; tính đầy đủ, hiện đại của cơ sở vật chất nơi giải quyết thủ tục hành chính; tính công khai, minh bạch trong việc niêm yết quy trình, thủ tục; trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ của cán bộ, công chức thụ lý, giải quyết hồ sơ; tác phong thái độ của cán bộ giải quyết hồ sơ; tình hình tham nhũng tại cơ quan hành chính nhà nước; mức độ hiếu biết của cá nhân, tổ chức về các thủ tục; sự thống nhất và tinh thần trách nhiệm của các cơ quan chức năng có liên quan và một số vấn đề khác như mức độ phù hợp của lương, thưởng, phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ, công chức, tô chức bộ máy, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Kết quả khảo sát cho thấy về cơ bản các mặt của những hoạt động liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước thời gian qua được nhiều tổ chức, cá nhân khá tốt. Tình trạng tham nhũng ở các cơ quan hành chính trong quá trình giải quyết thủ tục đã được đẩy lùi, cải thiện rõ rệt khi có đến 96,1% lượt bình chọn “không” cho tiêu chí thành phần này. Đặc biệt có 96,9% ý kiến cho rằng quy trình, thủ tục hiện nay tại các cơ quan đã được niêm yết công khai, minh bạch theo quy định và 95,1% ý kiến không đánh giá thấp trình độ, kỹ năng nghiệp vụ của cán bộ thụ lý, giải quyết hồ sơ, không cho đây là những nguyên nhân đưa đến những hạn chế trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Cán bộ bộ phận một cửa tận tình hướng dẫn người dân thủ tục hành chính

Kết quả lấy ý kiến khảo sát, thăm dò là kênh thông tin để phục vụ công tác chuyên môn, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo đối với công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Để bảo đảm tính trung thực, không đưa kết quả khảo sát, thăm dò để đánh giá cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, giải quyết thủ tục hành chính. Ông Trương Minh Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện Kế Sách, cho biết: “Huyện Kế Sách đã kịp thời triển khai và xây dựng các văn bản thực hiện lộ trình cải cách thủ tục hành chính, cán bộ và công chức tại bộ phận 1 cửa luôn quan tâm trau dồi trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, thời gian nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính cũng nhanh gọn hơn. Đến nay công tác này đã đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả tích cực, tạo được sự hài lòng của người dân”.

Bên cạnh những mặt được thì cơ quan nghiên cứu cũng ghi nhận thêm những mặt chưa được trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính Nhà nước và đây cũng là nguyên nhân gây ra những hạn chế, yếu kém của việc cung cấp dịch vụ hành chính công thời gian qua. Vẫn còn nhiều ý kiến chưa đánh giá cao nội dung về thủ tục đang áp dụng, về quy định trong giải quyết thủ tục, về cơ sở vật chất của các cơ quan, về chất lượng niêm yết, công khai thủ tục.

Đây là lần đầu tiên mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh được khảo sát và công bố rộng rãi đến nhân dân. Tuy nhiên những kết quả mà cuộc điều tra mang lại đảm bảo độ tin cậy cao. Cơ quan nghiên cứu đã lựa chọn phương pháp điều tra theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, để điều tra viên tiếp xúc trực tiếp với từng cá nhân, tổ chức tại địa chỉ riêng, nhằm tạo lòng tin và không khí thoải mái cho mọi người chia sẻ, trao đổi. Ông Huỳnh Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng, nhấn mạnh: “Sở Nội vụ được giao trách nhiệm khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính. Trong quá trình khảo sát, chúng tôi đã gặp trực tiếp người dân để phỏng vấn và xin ý kiến đánh giá. Nhưng trở ngại lớn trong quá trình khaỏ sát là có những cá nhân, tổ chức từ chối hợp tác, có hợp tác nhưng không nhiệt tình còn e dè, địa bàn khảo sát thì rộng nhưng thông tin và địa chỉ của người dân chưa chính xác nên điều tra viên cũng có gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận, lực lượng điều tra viên còn hạn chế về nghiệp vụ phỏng vấn, trình độ hiểu biết về cải cách thủ tục hành chính trong dân cũng còn hạn chế…Chúng tôi mong rằng những lần khảo sát tới, các tổ chức cơ quan sẽ phối hợp tốt với chúng tôi trong khâu phỏng vấn và trả lời phỏng vấn, để chúng ta có đủ căn cứ đánh giá đúng độ xác thực, hiệu quả của công tác này trên địa bàn tỉnh nhà”.

Bộ phận nhận và trả kết quả thủ tục hành chính

Với kết quả đạt được và những ưu thế của mình, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính thực sự là cơ sở, đòn bẩy quan trọng, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình cải cách hành chính của tỉnh. Kết quả triển khai xác định Chỉ số này trong năm 2015 đã giúp các cơ quan hành chính nhận diện rõ hơn chất lượng phục vụ của mình và sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với những dịch vụ do mình cung cấp ở mức độ nào. Ngoài ra, kết quả này sẽ được sử dụng làm chỉ số gốc để so sánh với kết quả đạt được ở những năm tiếp sau, nhằm theo dõi sự thay đổi, cải thiện về chất lượng phục vụ./.

Hải An 


QUẢNG CÁO
    Book365
     

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP - ĐÀI PT & TH SÓC TRĂNG.

Giám đốc: Nguyễn Văn Bốn.

Giấy phép số: 287/GP-TTĐT cấp ngày 22/12/2016.

Địa chỉ: 132 Trần Văn Bảy, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3822598 - Fax: 0299 3825876.

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn THST.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi: Phòng Kỹ thuật Đài PT & TH Sóc Trăng.
Soc trang - truyen hinh soc trang - dai th soc trang - dai truyen hinh soc trang - th soc trang - Soc trang TV - thoi su soc trang - THST - truyen hinh - soc trang online