Bạn đang xem lại chương trình: PTL “ Lực lượng vũ trang Sóc Trăng, 70 năm một chặng dường lịch sử - Tập: Đồng khởi ”