Bạn đang xem lại chương trình: Tọa đàm Nhịp cầu sức khỏe – Chủ đề “Đột quỵ, khi thời gian là não”